Aktuální videa jsou dostupná na Facebook stránce Sester Chalupových: https://www.facebook.com/SestryChalupovy

Kontakt

Sestry Chalupovy Skalice, Hradec Králové
Jiřina Bělohoubková 723 562 640
Eva Ornstová 737 718 480
atelierinna@seznam.cz, e.ornstova@seznam.cz