Zhodnocení aktivit za rok 2016

03.01.2017 21:59

Sestry Chalupovy - zhodnocení činnosti - rok 2016.

 

Rok 2016 byl pro nás Sestry Chalupovy velmi úspěšný. Uskutečnily jsme na pozvání organizátorů celkem 50 vystoupení, od roku 2013, kdy jsme začínaly, je to 115 navštívených míst.  Všechna byla zdařilá, konala se na oslavách pro seniory obcí v našem okolí, účastnily jsme se Rock for People na letišti v Hradci Králové, podruhé jsme byly na propagaci kuchařského umění v Aldisu v Hradci Králové a nejdále již podruhé jsme vystupovaly v Letovicích u Brna a poprvé také v Letohradě.  Jsme rády, že můžeme naší činností propagovat a ukázat módu 1. republiky. Neustále se snažíme zdokonalovat a vylepšovat kostýmy. Máme nastudováno 6 obrazů, další ještě připravujeme za pomoci choreografky Evy Kuršové. Náš kolektiv se trochu obměnil, ale stále spolupracujeme v počtu dvanácti děvčat, jedním hudebníkem a fotografem. Každý týden se scházíme na pravidelných zkouškách v hasičské zbrojnici ve Skaličce. I nadále chceme, abychom byly přijímány jako kolektiv, který svými vystoupeními  přináší úsměvy, radost nám  i obecenstvu. A tak to je i chápáno. Přítomní diváci nám dělají radost  potleskem a poděkováním za naši odvahu a propagaci Elegance 1. republiky. Jsme většinou, kromě několika,  v důchodovém věku, máme dostatek volného času, který si každopádně všechny vždy uděláme, abychom  mohly připravovat naše vystoupení. V září letošního roku jsme započaly již třetí rok naší činnosti.  Tu máme zaznamenanou v kronice, kde je uvedeno každé vystoupení, každá zkouška a  fotodokumentace. Založily jsme webovou stránku, propagaci máme též na Facebooku. Chceme i nadále  co nejlépe reprezentovat  naši Obec Skalice, které děkujeme za podporu a spolupráci. To, co děláme, je to naše radost,  která nás moc těší,  naplňuje a zavazuje. Počátkem roku 2017 nás čekají další nová vystoupení, diář máme do května naplněný objednávkami.

Za Sestry Chalupovy

Eva Ornstová

 

Ve Skalici 31.12.2016

 

Kontakt

Sestry Chalupovy Skalice, Hradec Králové
Jiřina Bělohoubková 723 562 640
Eva Ornstová 737 718 480
atelierinna@seznam.cz, e.ornstova@seznam.cz