Sestry Chalupovy slaví 5. výročí založení spolku

18.09.2018 21:31

Sestry Chalupovy z Obce Skalice  před pěti lety uvažovaly, jak zaplnit volný čas, který tráví ve starobním důchodu.  Slovo dalo slovo, utvořily skupinu dobrovolnic. K nim se připojila i děvčata, která projevila zájem spolupracovat, ale ještě pracují. Vytvořily jsme spolek nadšenkyň, které  mají zkušenosti s módou,  dobré nápady a šikovné ruce. A hlavně chtějí společně spolupracovat na propagaci módy 30. a 40. let minulého století, období 1. republiky. Téma bylo zvoleno: Elegance 1. republiky, název spolku Sestry Chalupovy ze Skalice.  Domluvily jsme se, že nechceme jenom módu první republiky propagovat formou přehlídek, ale vytvořit i choreografii na hudbu té doby. První setkání se uskutečnilo 20. září 2013 v hasičské zbrojnici ve Skaličce. Vyjasnily jsme si názory ohledně tvorby šatů, doplňků, to je klobouků, rukaviček, kabelek i obuvi. S velkým nadšením jsme se pustily za pomoci choreografů do nacvičování jednotlivých obrazů.  A koncem roku 2013 se vše začalo rýsovat. Propagaci naší činnosti jsme dělaly prostřednictvím internetu, nebo rozesláním reklamních plakátů. První vystoupení jsme uskutečnily samozřejmě na plese Obce Skalice v lednu 2014, který se koná pravidelně v KD Dvorana Smiřice. V napjatém očekávání  jsme předvedly 2 obrazy: Kuchařky Anuše Kejřové tančí a Jdeme na ples. Podařilo se. Začátky nejsou nikdy snadné. Postupem času se snažíme vše zdokonalovat.  Doplnily jsme další obrazy a celkem jich můžeme nabídnout již 6. Aby jsme co nejlépe reprezentovaly sebe i Obec Skalice, pravidelné zkoušky jsou nutností. Zkoušíme každý čtvrtek navečer v hasičské zbrojnici ve Skaličce. Tímto hasičům moc děkujeme, že nám jejich prostor zbrojnice dávají k dispozici. 

Jak ten čas letí, ani jsme netušily při zakládání spolku, že nadšení, s kterým jsme začínaly, bude trvat tak dlouho. Pět let uběhlo jako nic, zájem o nás je velký. Pravidelně již třetím rokem jezdíme jednou v měsíčně do nedalekých lázní Velichovek. Vystupujeme v blízkém okolí i ve vzdálených částech republiky. Několikrát jsme byly v Letovicích, kde jsme vždy srdečně přivítány. Byly jsme i v Polsku, městě Walbrzychu, který pořádá se Seniory ČR, z. s., Městské organizace Hradec Králové, výměnné kulturní akce. Za dobu pěti let jsme vystupovaly 196 krát a proběhlo 195 zkoušek.  Na oslavu 5. roku činnosti Sester Chalupových jsme se sešli včetně hudebníka i fotografa  k malému posezení v restauraci Primátorka Pod Terasami v Hradci Králové v těch nejhezčích dobových kostýmech.  Pozvali jsme ty, kteří s námi spolupracují a těší se z našich úspěchů. Jsou to: starosta Obce Skalice Milan Karpíšek, choreografka Eva Kuršová, Radek Fikr, který zajišťuje internetovou propagaci a ing. Marcel Kraus z Městské organizace seniorů Hradec Králové, který byl naším pozváním mile překvapen. S úsměvem předal každé malou květinu, což nás potěšilo. Vedoucí spolku Jiřina Bělohoubková všechny přivítala, poděkovala za dobrou i dlouhou reprezentaci činnosti. Rovněž poděkovala panu Kusému za hudební doprovod, který s velkou ochotou a odpovědností zajišťuje. Popřála všem dobrého zdraví a slavnostní přípitek zahájil naši oslavu. Po večeři jsme se pobavili, zhodnotili věci minulé a s potěšením jsme konstatovali, že zájem o nás trvá. Objednávky máme již na příští rok 2019. Čas vyměřený k posezení rychle uběhl a náš elán a nadšení, se kterým jsme spolek zahajovaly, stále trvá. Ať se nám daří a můžeme rozdávat radost do všech koutů naší republiky i dál.

 

Za Sestry Chalupovy

Eva Ornstová Skalice

 

Kontakt

Sestry Chalupovy Skalice, Hradec Králové
Jiřina Bělohoubková 723 562 640
Eva Ornstová 737 718 480
atelierinna@seznam.cz, e.ornstova@seznam.cz