Rozšíření o pátý obraz „DIGI, DIGI“

Sestry Chalupovy na sobě i nadále pracují. Ve spolupráci s  obětavou trenérkou Evou Kuršovou vytvořily  5. obraz, který  nazvaly „DIGI, DIGI“. Tento obraz je podbarven hudbou Duke Ellingtona a vyjadřujeme v něm radost z pohybu a tance.