Aktuální videa jsou dostupná na Facebook stránce Sester Chalupových: https://www.facebook.com/SestryChalupovy